موضوعات پژوهشی معماری سازمانی و معماری کسب و کار

در راستای اهداف انجمن انفورماتیک، گروه تخصصی معماری سازمانی و معماری کسب و کار این انجمن تدوین مطالب برای مجموعه ای سرفصل ها و عناوین مرتبط، به صورت ترجمه یا تالیف و در قالب مقاله یا کتاب یا خبرنامه را در دستورکار انتشارات خود قرار داده است.
از کلیه فرهیختگان، اساتید دانشگاه، محققان، دانشجویان دانشگاه ها، متخصصان و مشاوران علاقمند به رشد و ارتقای این حرفه و حوزه های مدیریتی و مرتبط با معماری کسب وکار به صورت فردی یا گروهی دعوت می شود در انجام این مهم ما را یاری و آمادگی و نظرات خود را به آدرس ایمیل گروه bzakeri@isi.org.ir اعلام نمایند.

بتول ذاکری

سرپرست گروه تخصصی معماری سازمانی و معماری کسب و کار

 

فهرست عناوین و موضوعات پژوهشی در زمینه معماری سازمانی و معماری کسب و کار

1- متدولوژی ها، چارچوب ها، مدل های مرجع، بهروش ها و استانداردهای معماری سازمانی و معماری سرویس گرا

2- روش ها و متدولوژی های چابک agile معماری سازمانی

3- روش ها و متدولوژی های همسو سازی/ یکپارچه سازی اهداف و استراتژی های IT با اهداف و استراتژی های کسب و کار از طریق معماری سازمانی (معماری سازمانی به عنوان یک استراتژی همسو سازی)

4- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

5- نقد جایگاه و نقش معماری سازمانی در سازمان ها (آیا در حال حاضر در جایگاه درستی قرار دارد؟)

6- طراحی ساختار راهبری و مدیریت وظیفه معماری سازمانیGovernance and Management of Enterprise Architecture در سازمان ها

7- پیاده سازی چارچوب معماری ملی در سازمان ها و ارگان های دولتی: سازوکارها، بایدها و نبایدها

8- نقش مدیران ارشد سازمان ها (اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونان ارشد کسب و کار) در اجرا و پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های معماری سازمانی و معماری کسب وکار

9- روش های ارزیابی بلوغ معماری در سازمان ها

10- اندازه گیری اثربخشی معماری سازمانی Enterprise Architecture Effectiveness

11- نقشه راه تحول سازمان از طریق معماری سازمانی

12- معماری سازمانی به عنوان زیربنا و توانمندساز دولت الکترونیک (eGovernment)

13- نقش معماری سازمانی در راهبری یا حاکمیت فناوری اطلاعات: نقشه راه از معماری سازمانی تا راهبری (حاکمیت) فناوری اطلاعات

14- معماری سازمانی بخشی (در صنایع مختلف) Case study و تجارب موفق دنیا

15- معماری کسب و کار (Business Architecture)، یک لایه (دیدگاه) از معماری سازمانی یا پدیده ای نوظهور؟ (اهمیت و دیدگاههای جدید در مورد معماری کسب وکار و به عنوان یک حرفه مستقل )

16- استفاده از معماری کسب و کار به عنوان پیشران معماری سرویس

17- خصوصیات کلیدی معمار سازمانی (Enterprise Architect) و معمار کسب و کار (Business Architect)

18- ضرورت طراحی دوره های دانشگاهی بین رشته ای (Interdisciplinary) به منظور یکپارچه-سازی دیسیپلین معماری سازمانی و معماری کسب و کار با سایر دیسیپلین های مدیریتی

19- معماری کسب وکار به عنوان مبنایی برای مدیریت فرایند Business Process Management و مدیریت عملکرد Performance Management

20- نقش مدل کسب و کار Business model در معماری کسب و کار

21- معماری سازمانی/ معماری کسب و کار و مدیریت دانش

22- مدیریت و بهبود فرایند Process Improvement با استفاده از چارچوب ها و مدل های مرجع

23- معماری فرایند (Process Architecture) و استفاده از مدل ‌های مرجع فرایندی Process Reference Models مثلا APQC، eTOM، SCORE، PMBOK

24- ….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.