طراحی الگوی مدیریت پروژه‎های معماری سازمانی براساس چارچوب FEAF

طراحی الگوی مدیریت پروژه­‎های معماری سازمانی‎ براساس چارچوبFEAF

 

حمید گردش

مدیرعامل شرکت ویرا جهان سیستم، مشاور پروژه­‎های معماری سازمانی

پست الکترونیکی: gardesh@itili.ir

فائزه آنجفی

شرکت ویرا جهان سیستم، کارشناس ارشد معماری سازمانی

پست الکترونیکی:anajafi@itili.ir

مجله شماره 225 گزارش انفورماتیک: بهمن و اسفند 1394

چکيده

بیش از دو سوم پروژه­‎های معماری سازمانی در دنیا با شکست یا عدم دستیابی به اهداف تعیین شده مواجه می‎­شوند. هدف از ارائه این مقاله ارائه الگویی جهت مدیریت پروژه‎­های معماری سازمانی بر اساس چارچوب FEAF در سازمان­‎های دولتی می­‎باشد. در این راستا ابتدا ماهیت پروژه­‎های فناوری اطلاعات و تفاوت آن‌ها با سایر پروژه­‎ها تشریح، سپس چرخۀ حیات پروژه‎های معماری سازمانی و مسائل و مشکلات موجود در هر مرحله بررسی می­‎گردد. در ادامه براساس نگاشت الزامات مدیریت پروژه در چاچوب FEAF با حوزه­‎های نه­‎گانه چارچوب PMBOK و نقاط ضعف موجود، حوزه­‎های بهبود مدیریت پروژه در مراحل مختلف چرخۀ حیات پروژه‌های معماری سازمانی، شناسایی و اصول مدیریت پروژه و ارکان اصلی چارچوب با استفاده از چارچوب PMBOK طراحی می­‎گردد.

كليد واژه: معماری سازمانی، مدیریت پروژه، چارچوب FEAF، چارچوب PMBOK

 

مقدمه

در سال­‎های اخیر جایگاه و نقش فناوری اطلاعات رشد فزاینده­‎ای در کسب و کار داشته است به­‎طوری‌ که در بسیاری از سازمان­‎ها فناوری اطلاعات به‎عنوان توانمندساز و یا حتی جزء­ جدایی­‎ناپذیر کسب و کار به‌شمار می­‎رود. همزمان با توسعه فناوری اطلاعات لزوم همسوسازی اهداف و راهبرد­های فناوری اطلاعات با اهداف و راهبرد­های سازمان، جلوگیری از توسعه جزیره‎ای سیستم از زیرساخت­‎های فناوری اطلاعات و بالاخره هم‎بندی مؤلفه‎های مختلف سازمان بیش از بیش اهمیت پیدا کرده است.

هدف پروژه­‎های معماری سازمانی ایجاد هم‎بندی و یکپارچگی میان مؤلفه­‎های مختلف سازمان نظیر اهداف و راهبرد­ها، فرایندها، داده­‎ها و سیستم­‎ها، فناوری­‎ها و … می­‎باشد. بنابراین ماهیت این نوع از پروژه­‎های فناوری اطلاعات به‎گونه­‎ای است که تعامل بسیار نزدیکی با کسب و کار، فرایندها و منابع انسانی در سطوح مختلف دارد. براساس آمار ارائه شده بیش از دو سوم پروژه­‎های معماری سازمانی با شکست یا عدم موفقیت روبرو می­‎شوند. به‌طوری‌ که درصد شکست پروژه­‎های فناوری اطلاعات نسبت به سایر پروژه‌ها درصد بالایی دارد. به عنوان نمونه براساس تحقیقی که استندیس گروپ در سال 2001 انجام داد و نتیجۀ ارزیابی 1000 پروژه می­‎باشد، 30 درصد این پروژه­‎ها قبل از تکمیل لغو شده­‎اند و از حدود 52 درصد که خاتمه یافته­‎اند،  به اهداف تعیین شده دست نیافته­‎اند. اهمیت این موضوع زمانی روشن­‎تر می­‎شود که بدانیم این وضعیت سبب شده تا حدود 81 میلیارد دلار سرمایه­‎گذاری شرکت­‎های آمریکایی نابود شود. آنچه مسلم است عدم موفقیت یا شکست پروژه­‎های فناوری اطلاعات و بخصوص معماری سازمانی، دلایل مختلف و متنوعی دارد که مهم‌ترین آن‌ها ماهیت پروژه­‎های معماری سازمانی نسبت به سایر پروژه‎­ها و عدم‎استفاده از یک چارچوب مناسب مدیریت پروژه  برای راهبری این پروژه­‎ها می­‎باشد. بنابراین در این مقاله ابتدا ماهیت خصوصیات پروژه­‎های معماری سازمانی ارائه و تفاوت­‎های این پروژه‎ها با سایر پروژه­‎ها بررسی می­‎شود. در ادامه چرخۀ حیات پروژه معماری براساس چارچوب FEAF در سازمان­‎های دولتی تشریح می­‎گردد و در هر مرحله مسائل و مشکلات موجود در حوزه مدیریت پروژه شناسایی می‎شود. سپس براساس نگاشت الزامات مدیریت پروژه در چارچوب FEAF و نقاط ضعف موجود حوزه­‎های بهبود و اصول و ارکان اصلی الگوی مدیریت پروژه معماری سازمانی در سازمان­‎های دولتی طراحی می­‎گردد.

 

ماهیت پروژه‎­های معماری سازمانی

هدف از اجرای پروژه‎­های معماری سازمانی، تدوین معماری مطلوب سازمان در لایه­‎های کسب و کار، فرایند، داده، نرم­‎افزارهای کاربردی و زیرساخت فناوری بر مبنای اهداف و راهبردها و نیازمندی­‎های کسب و کار می­‎باشد. در این پروژه­‎ها تمامی ابعاد و مؤلفه­‎های مختلف سازمانی مورد بررسی قرار می‎گیرند و بنابراین نیازمند مشارکت فعال کلیه پرسنل سازمان در سطوح مختلف آن می­‎باشد. در تحقیقی که توسط نشریه کامپیوتر ورلد صورت گرفته، مهمترین دلایل شکست پروژه­‎های فناوری اطلاعات 1- نبود دفتر مدیریت پروژه یا تعریف سازمان پروژه 2-  فقدان سیاست­‎ها و رویه­‎های مدیریت پروژه 3- نبود آموزش­‎های کافی 4- عدم تعریف طرح­‎های اجرایی 5- عدم وجود روش­‎های یکپارچه مدیریت پروژه 6- عدم حمایت مناسب و کافی مدیران ارشد می­‎باشد. براین اساس هر چند فرایندها و ابزارهای اولیه مدیریت پروژه یکسان هستند، لیکن ماهیت پروژه­‎های فناوری اطلاعات با سایر پروژه­‎ها متفاوت است و برای مدیریت موفق پروژه­‎های فناوری اطلاعات، مدیران پروژه باید از بازخوردهای محیط کسب و کار آگاهی پیدا کنند و فرایندها و ابزارهای مدیریتی پروژه با توجه به ویژگی­‎های خاص پروژه‌های فناوری اطلاعات بروز شوند. در جدول 1 ماهیت پروژه­‎های فناوری اطلاعات و تفاوت آن‌ها با سایر پروژه­‎ها ارائه شده است.

شکل 1: تفاوت پروژه‎­های معماری سازمانی با سایر پروژه­‎ها

پروژه­‎های معماری سازمانی معمولاً با فرایندها و سیستم­‎های سازمانی در ارتباط هستند و ساختار آن‌ها به گونه­‎ای است که معمولاً چندین پروژه هستند که با هم وابستگی زیادی دارند، پروژه­‎های معماری سازمانی معمولاً به­‎درستی تعریف نمی­‎شوند و دائماً در حال تغییر هستند. مسئلۀ مهم دیگر مدیریت تغییرات در پروژه­‎های فناوری اطلاعات است.  تعریف تغییرات، پیگیری و مدیریت تغییرات در طول اجرای پروژه نسبت به سایر پروژه­‎ها معمولاً دشوار است. پروژه­‎های معماری سازمانی دارای سودبران داخلی و خارجی زیادی می‎باشد و شناسایی آن‌ها نسبت به سایر پروژه­‎ها دشوار است. منابع انسانی پروژه­‎های معماری سازمانی اغلب به صورت نیمه­‎وقت در پروژه مشارکت دارند و دارای تخصص و مهارت می­‎باشند. ریسک­‎های مرتبط با پروژه­‎های معماری سازمانی تأثیر زیادی در روند اجرای پروژه دارند با این وجود شناسایی این ریسک دشوار است و معمولاً مدیریت ریسک در پروژه­‎های معماری سازمانی در سطح ضعیفی صورت می­‎پذیرد. این در حالی است که ریسک در سایر پروژه­‎ها تأثیر منفی کمی در پروژه دارد و شناسایی آن‌ها آسان است، هر چند مدیریت ریسک در این پروژه­‎ها نیز ضعیف هستند.

برآورد بودجه در پروژه‎­های معماری سازمانی اغلب به طور مناسبی صورت نمی­‎پذیرد و معمولاً پروژه­‎های معماری سازمانی، پروژه‌های سودآوری نیستند. شاخص­‎های ارزیابی و کنترل پروژه­‎های معماری سازمانی نامحسوس و اغلب کیفی هستند و سنجش آن‌ها به سختی صورت می­‎گیرد. سرعت تغییرات در حوزه فناوری­‎ها در پروژه­‎های معماری سازمانی در مقایسه با سایر پروژه­‎ها بسیار زیاد می­‎باشد. بنابراین می­‎توان نتیجه گرفت ماهیت پروژه­‎های معماری سازمانی با سایر پروژه­‎ها تفاوت اساسی دارد و این نوع پروژه‌ها علاوه‎بر ماهیت فنی، ماهیت سازمانی دارند و مدیریت آن‌ها پیچیده است و نیازمند ایجاد چارچوب اختصاصی مدیریت پروژه در پروژه­‎های معماری سازمانی می‎باشد.

 

پروژه‎­های معماری سازمانی مبتنی‎بر چارچوبFEAF

چارچوب معماری سازمانی FEAF توسط دولت فدرال آمریکا برای پیاده‎سازی در سازمان­‎های دولتی در سال 1998 تدوین شد و تاکنون در بسیاری از سازمان­‎های دولتی در دنیا استفاده می‌شود. تصویر کلان این چارچوب در شکل 1 نمایش داده شده است. این چارچوب از 4 سطح و 8 مؤلفه تشکیل شده، در سطوح بالا طرح­‎ها و راهبری‎­های کلان مطرح می­‎شود، در حالی که هر چه به سمت سطوح پایین­‎تر حرکت می­‎کنیم با طرح‎­ها و مشخصات جزئی‎تر برخورد می‎­کنیم تا سرانجام در سطح 4 به ماتریس محصولات FEAF برخورد می­‎کنیم که همان چارچوب اولیه زکمن است.

شکل 1: چارچوب معماری فدرال

شکل 2: چارچوب معماری سازمانی FEAF

 

چرخۀ حیات پروژه­‎های معماری سازمانی

به­‎طورکلی پروژه­‎های معماری سازمانی دارای چهار مرحلۀ اصلی می­‎باشد که هر یک از این مراحل فعالیت­‎های مختلفی دارد. شکل 2 چرخۀ حیات پروژه‎های معماری سازمانی را نمایش می­‎دهد. این مراحل عبارتند از:

 

مرحلۀ اول: شروع پروژه

در این مرحله فعالیت‌های اولیۀ مرتبط با آغاز پروژه انجام می‎­شود. توجیه فنی و اقتصادی پروژه، کسب آمادگی سازمان و مدیران ارشد برای شروع پروژه، تدوین طرح مدیریت پروژه از جمله اقدامات مهمی هستند که در این مرحله انجام می­‎شود.

شکل 3: چرخه حیات معماری سازمانی

 

مرحلۀ دوم: برنامه‎ریزی معماری سازمانی

در این مرحله، پروژۀ معماری سازمانی براساس توافقات صورت گرفته در مرحلۀ قبل اغاز می‎گردد. هدف این مرحله تدوین طرح معماری سازمانی براساس نیازمندی‌های کسب و کار می‌باشد. شالودۀ این مرحله نقشه راه سازمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب است و دارای گام‌های مختلفی است. شناسایی پیشران کسب و کار و فناوری و شناخت معماری موجود کسب و کار، سیستم‌های کاربردی فناوری، تدوین معماری‌های مطلوب کسب و کار، سیستم‌های کاربردی و فناوری و برنامه ریزی انتقال از جمله فعالیت‌های این مرحله می باشند.

 

مرحلۀ سوم: اجرای معماری سازمانی

بعد از مرحلۀ برنامه‌ریزی معماری سازمانی که در آن درخواست پیشنهاد (RFP) طرح‌ها و پروژه‌ها تدوین می‌شوند، در مرحلۀ اجرای معماری سازمانی، فعالیت‌ها و مراحل مختلف اجرا و پیاده‌سازی این راه‌حل‌ها انجام می‌شود. این مرحله شامل فعالیت‌هایی نظیر انتخاب پیمانکاران برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، تخصیص بودجه آمادگی سازمان برای اجرای پروژه‌ها، نظارت بر روند اجرای پروژه ها توسط  پیمانکاران و تحویل محصولات و خدمات پیمانکاران می‎باشد. در پایان این مرحله که معمولاً چند سال به طول می‌کشد، طرح و پروژه‌های معماری سازمانی پیاده‌سازی و اجرا می‌شوند.

 

مرحلۀ چهارم: نگهداشت معماری سازمانی

در این مرحله از پروژه‌های معماری سازمانی، کلیه مؤلفه‌های سازمان از جمله اهداف و راهبردها، فرایندها، سیستم‌های کاربردی، فناوری‌ها، طرح و پروژه‌ها و ارتباطات میان آن‌ها در یک مخزن متمرکز ثبت و ذخیره می‌شود. وظیفه این مرحله از پروژه، شناسایی پیشران‌های فنی و پیشران‌های کسب و کار و تعیین نحوه تغییرات در مؤلفه‌های معماری سازمانی و بهبود و اصلاح طرح معماری سازمانی می‌باشد.

 

مسائل و مشکلات پروژه های معماری سازمانی

در بخش قبلی مراحل مختلف چرخۀ حیات معماری سازمانی تشریح شد. در این بخش نقاط ضعف، مسائل و مشکلات مرتبط با مدیریت پروژه در هر یک از مراحل چرخۀ حیات پروژه‌های معماری سازمانی براساس گزارش‌های موجود و نظرات خبرگان در حوزه معماری سازمانی ارائه می شود. مراحل اجرایی فازهای معماری سازمانی بر مبنای بخش مدیریت پروژه چارچوب FEAF تدوین شده است.

 

مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز شروع پروژه:

جدول 1: مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز شروع پروژه

 

ردیف مراحل اجرایی (فعالیت­‎های مرحلۀ شروع) نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه
1 کسب حمایت مدیریت ارشد سازمان و واحدهای کسب و کار عدم حمایت مدیران ارشد از پروژه
2 تنظيم و ابلاغ «خط مشی اجرائی معماری سازمانی» عدم آگاهی کافی سطوح مختلف سازمان از پروژه
3 جلب حمايت مديران ميانی و واحدهای سازمانی عدم تعریف دقیق پروژه
4 تشکيل کميته ارزيابی فنی و کميسيون مالی عدم آشنایی کافی به اهداف و خروجی‎های پروژه
5 تشکیل «دفتر مدیریت طرح» معماری سازمانی عدم توافق بر محدوده پروژه
6 تدوین راهبرد بازاریابی و طرح مدیریت ارتباطات وجود انتظارات غیرواقع‎بینانه از پروژه
7 تهیه ساختار شکست فعالیت‎­ها (WBS) ، شامل فعالیت­‎های تفصیلی لازم برای انجام پروژه نبود منابع کافی برای پروژه
8 شناسایی نیازمندی­‎های سرمایه­‎گذاری، زمانبندی سرمایه‎گذاری‎ها
9 برآورد منابع مالی، انسانی، آموزشی، فضای‌کاری و تجهیزات مورد نیاز
10 شناسایی نیازمندی‎­های تضمین کیفیت، مدیریت ریسک،  مدیریت پیکربندی و مدیریت امنیت
11 آموزش سودبران پروژه
12 تدوین طرح توالی فعالیت‎­ها
13 استقرار مخزن معماری سازمانی
14 تشکیل «دفتر مدیریت طرح» معماری سازمانی

 

مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز برنامه­‎ریزی پروژه:

جدول 2: مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در مرحله برنامه­‎ریزی پروژه

ردیف مراحل اجرایی (فعالیت­‎های مرحلۀ برنامه‎ریزی) نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه
1 تعريف فرايند و رويکرد معماری مقاومت سازمانی و مخالفت با روند اجرای پروژه
2 تعریف کاربرد، حوزه­ (ها) و عمق معماری سازمانی انتظارات غیر واقع بینانه از پروژه
3  تعریف مشخصات محصولات معماری سازمانی عدم انطباق خروجی از محصولات پروژه با اهداف توافق شده
4  ارزيابی و انتخاب چارچوب معماری مناسب عدم برگزاری بموقع جلسات با گروهای سازمانی
5 ارزیابی و  انتخاب ابزار (های) معماری سازمانی عدم ارائه اطلاعات از سوی کارفرما
6 برآورده نشدن زمانبندی‌ها
7 افزایش بودجه پروژه بیش از مقدار تعیین شده
8 تغییر در دامنه پروژه
9 عدم وجود رویه های مناسب برای مدیریت تغییرات
10 تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان
11 توان کارفرمایی و نظارتی پائین کارفرما
12 عدم پرداخت بموقع صورتحساب‌های مالی
13 عدم مدیریت و پیگیری مناسب مسائل و مشکلات پروژه

مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز اجرا پروژه:

جدول 3: مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز اجرا پروژه

ردیف مراحل اجرایی (فعالیت‎­های مرحلۀ اجرا) نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه
1 تدوين معماری سازمانی عدم  انتخاب مناسب پیمانکاران
2 جمع آوری اطلاعات توان کارفرمایی و نظارتی پایین کارفرما
3 توليد محصولات و ايجاد مخزن معماری سازمانی نبود تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز
4 تدوين معماری وضعيت موجود افزایش بودجه و زمانبندی پروژه
5 تدوين معماری وضع مطلوب عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده پروژه
6 بازنگری، تائيد و بازنگری مدل‌ها کیفیت پائین محصولات و خروجی‌های پروژه‌ها
7 ايجاد طرح انتقالی و اجرائی نبود دفتر مدیریت طرح در سازمان
8 شناسايی شکاف‎­ها مقاومت سازمانی در برابر اجرای طرح‎ها و پروژه‌ها
9 تعريف و تعيين اختلاف بين سيستم‎­های قديمی، انتقالی و جديد تغییر در ساختار مدیریتی سازمانی
10 به‌کارگيری طرح معماری سازمانی نبود رویه‌های مناسب برای مدیریت تغییرات
11 يکپارچه‎سازی معماری سازمانی با فرايندها عدم وجود رویه‎های مناسب برای سنجش عملکرد پیمانکاران
12 اجراي فرايندهای يکپارچه نبود ساختار مناسب برای مدیریت منافع طرح معماری
13 عدم اطلاع‌رسانی و مدیریت مناسب سودبران
14 عدم مشارکت و همکاری کارکنان پروژه

 

 

مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز نگهداشت معماری:

جدول 4: مراحل اجرایی و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه در فاز نگهداشت معماری

ردیف مراحل اجرایی (فعالیت­های مرحلۀ نگهداشت معماری) نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه
1 کنترل و نظارت مستمر بر اجرای معماری سازمانی عدم انتخاب صحیح ابزار نگهداشت معماری
2 نظارت مستمر بر طرح‌ها و تغییرات عمده سازمانی نبود ساختار مناسب سازمانی برای نگهداشت طرح معماری
3 هماهنگی با واحدهای مربوطه عدم وجود تخصص‌ها و مهارت‌های کافی برای نگهداشت طرح‎معماری
4 بروز رسانی و انتشار مرتب محصولات معماری عدم اعتقاد و تعهد مدیران ارشد و میانی به طرح معماری
5 بروز رسانی و انتشار سایر اسناد  معماری سازمانی

 

نگاشت الزامات مدیریت پروژه FEAF با حوزه­‎های استاندارد PMBOK

چارچوب معماری سازمانی دولت فدرال (FEAF) دارای مراحل مختلفی است. در این چارچوب الزاماتی در خصوص مدیریت پروژه در سطح کلان تعیین شده است که برای اجرای موفق پروژه لازم است به طور دقیق به‌کار گرفته شوند. لازم به ذکر است که به جزئیات فرایندها و رویه­‎های اجرایی در چارچوب اشاره نشده و لازم است از استانداردهایی نظیر PMBOK برای این منظور استفاده شود. در همین راستا الزامات مدیریت پروژه FEAF با حوزه‎های نه­‎گانه استاندارد PMBOK در جدول 5  مقایسه شده است.

جدول 5: نگاشت الزامات مدیریت پروژه FEAF با حوزه­‎های استاندارد PMBOK

ردیف فعالیت‌ها و الزامات مدیریت پروژه در  FEAF استاندارد PMBOK میزان انطباق
1 کسب حمایت مدیریت ارشد سازمان و واحدهای کسب و کار مديريت يكپارچگی پروژه
2 تنظيم و ابلاغ «خط مشي اجرائی معماری سازمانی» مديريت دامنه پروژه
3 جلب حمايت مديران مياني و واحدهای سازمانی مديريت زمان پروژه
4 تشکيل کميته ارزيابي فني و کميسيون مالی مديريت هزينه پروژه
5 تشکیل «دفتر مدیریت طرح» معماری سازمانی مديريت كيفيت پروژه
6 تدوین راهبرد بازاریابی و طرح مدیریت ارتباطات مديريت منابع انسانی پروژه
7 تهیه ساختار شکست فعالیت­ها (WBS)، شامل فعالیت­های تفصیلی لازم برای انجام پروژه مديريت ارتباطات پروژه
8 شناسایی نیازمندی‎­های سرمایه­‎گذاری، زمانبندی سرمایه­‎گذاری­‎ها مديريت ريسك پروژه
9 برآورد منابع مالی، انسانی، آموزشی، فضای کاری و تجهیزات مورد نیاز مديريت تأمين (تدارکات) پروژه
10 شناسایی نیازمندی‎­های تضمین کیفیت، مدیریت ریسک،  مدیریت پیکربندی و مدیریت امنیت مديريت يكپارچگی پروژه
11 آموزش دینفعان پروژه مديريت دامنه پروژه
12 تدوین طرح توالی فعالیت­ها مديريت زمان پروژه
13 استقرار مخزن معماری سازمانی مديريت هزينه پروژه
14 تشکیل «دفتر مدیریت طرح» معماری سازمانی

 

طراحی الگوی مدیریت پروژه‎­های معماری سازمانی

طراحی الگوی مدیریت پروژه‎­های معماری سازمانی بر اساس نقاط ضعف در مراحل مختلف چرخۀ حیات پروژه معماری سازمانی ماهیت پروژه­‎های معماری سازمانی، الزامات مدیریت پروژه در چارچوب FEAF و حوزه­‎های نه‎گانه PMBOK صورت می‎پذیرد.

در این بخش با استفاده از استانداردی نظیر PMBOK الگویی برای مدیریت پروژه­‎های معماری سازمانی بر اساس چارچوب FEAF ارائه می­‎شود. هر یک از مؤلفه­‎های این الگو یک یا چند نقطه ضعف پروژه معماری سازمانی را در چرخۀ حیات پروژه معماری سازمانی برطرف خواهد کرد و بهبود می­‎دهد.

 

                                                             جدول 6: نگاشت مؤلفه­‎های الگو و نقاط ضعف موجود مدیریت پروژه­‎های معماری سازمانی

ردیف مؤلفه الگو نقاط ضعف
1 مدیریت سودبران کسب حمایت مدیریت ارشد
2 عدم توجیه دقیق سازمان در خصوص پروژه معماری
3 مقاومت سازمانی در مقابل روند اجرای پروژه­‎ها
4 انتظارات غیرواقع‎بینانه از پروژه
5 عدم مشارکت و همکاری کارکنان کارفرما
6 عدم تعهد و اعتقاد مدیران ارشد و میانی از طرح نگهداشت
7 عدم آشنایی کافی به اهداف و خروجی­‎های پروژه
8 عدم اطلاع‎­رسانی و مدیریت مناسب سودبران
9 مدیریت منافع کسب حمایت مدیریت ارشد
10 توجیه دقیق سازمان در خصوص پروژه معماری
11 نبود منافع کافی برای پروژه
12 افزایش بودجه پروژه بیش از مقدار تعیین شده
13 تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان
14 مدیریت مسائل و مشکلات پروژه عدم برگزاری به‎موقع جلسات با گروه­های کاری
15 عدم ارائه به‎موقع اطلاعات از سمت کارفرما
16 عدم پرداخت به موقع صورت­حساب­‎های مالی از سمت کارفرما
17 عدم مدیریت و پیگیری‎­های مسائل و مشکلات پروژه
18 افزایش بودجه پروژه بیش از مقدار تعیین شده
19 کیفیت پائین محصولات و خروجی­‎ها
20 مدیریت محدوده پروژه عدم تعریف دقیق پروژه
21 عدم آشنایی کافی به اهداف و خروجی­‎های پروژه
22 عدم توافق بر محدوده پروژه
23 وجود انتظارات غیرواقع‎بینانه از پروژه
24 تغییر در دامنه پروژه
25 مدیریت تغییرات وجود انتظارات غیرواقع‎بینانه از پروژه
26 تغییر در دامنه پروژه
27 عدم وجود رویه­‎های مناسب برای مدیریت تغییرات
28 تغییرات مدیریتی در ساختار سازمانی
29 مدیریت عملکرد و کیفیت برآورده نشدن زمانبندی
30 افزایش بودجه پروژه بیش از مقدار تعیین شده
31 عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده
32 کیفیت پائین محصولات و خروجی‎های پروژه
33 عدم وجود رویه‎های مناسب برای سنجش عملکرد پیمانکاران
34 مدیریت ریسک وجود انتظارات غیرواقع‎بینانه از پروژه
35 تغییرات مدیریتی در ساختار سازمان
36 مقاونت سازمانی در برابر اجرای طرح‎ها و پروژه‎ها
37 مدیریت تامین کنندگان عدم انتخاب مناسب پیمانکاران
38 کیفیت پائین محصولات و خروجی‎های پروژه
39 عدم وجود رویه‎های مناسب برا ی بخش عملکرد پیمانکاران
40 مدیریت نگهداشت نبود ساختار سازمانی مناسب برای نگهداشت طرح معماری
41 عدم وجود تخصص‎ها و مهارت‎های کافی برای نگهداشت طرح معماری
42 عدم اعتقاد و تعهد مدیران ارشد و میانی برای طرح معماری
43 مدیریت زمان برآورده نشدن زمانبندی
44 افزایش بودجه و زمانبندی پروژه

 

شکل 4: الگو مدیریت پروژه­‎های معماری سازمانی

نتیجه‎گیری

در این مقاله، مدل عملی جهت مدیریت پروژه­‎های معماری سازمانی بر مبنای چارچوب FEAF ارائه شد. به منظور طراحی این مدل، ابتدا چرخه حیات پروژه معماری سازمانی تشریح گردید، در ادامه در هر یک از مراحل چرخه حیات، نقاط ضعف و چالش­های مدیریت پروژه­‎های معماری سازمانی شناسایی شد، سپس میزان انطباق با الزامات مدیریت پروژه چارچوب FEAF با استاندارد PMBOK تعیین و حوزه‎­های بهبود مدیریت پروژه‎­های معماری سازمانی شناسایی گردید. در گام نهایی، مدل مدیریت پروژه معماری سازمانی براساس چارچوب FEAF، با توجه به ماهیت پروژه‎­های معماری سازمانی، نقاط ضعف موجود، نگاشت با استاندارد PMBOK و حوزه­‎های بهبود در چهار مرحله 1-شروع پروژه 2- برنامه­‎ریزی 3- اجرا 4- نگهداشت طراحی شد. این مدل شامل مؤلفه­‎های مدیریت منافع، مدیریت سودبران، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت و عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت زمان، مدیریت مسائل و مشکلات پروژه، مدیریت محدوده، مدیریت تأمین‎کنندگان و مدیریت نگهداشت می­‎باشد.

 

مراجع

[1]     The Chief Information Officer Council ,” A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture V1.0”,  Federal Architecture Working Group(FAWG), USA ,February 2001.

[2]     project management institute, “ A Guide to the project management body of knowledge,”, ISBN:978-1-933890-51-7, 2008.

[3]     Chief Information Officer, “Federal Enterprise ArchitectureVersion 1.0 Council,” February 1999.

[4]     John wiley & sons, “ Information technology project management,”2002.

[5]     Jolyon Hallows,“Information systems project management: How to deliever function and value in information technology projects, second edition ,”ISBN:0814472737,2005.

[6]     Peter Schulte, “Complex IT project management 16 steps to success,”ISBN:0849319323,2004

[7]     James Talylor,“Managing information technology projects:Applying project management strategies to software,hardware,and integration initiatives ,”ISBN:0814408117,2004.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.