دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به استمرار فعاليت های انجام گرفته درخصوص تدوين چارچوب ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن در ساليان گذشته و رونمايي از اسناد مربوط در همايشي با اين عنوان در سال 1396 (رونمایی از چارچوب وبرنامه ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن  برگزار شده در تاریخ 96/7/12)، در نظر است با برگزاری همايش های مستمر ساليانه از طريق دانشگاه های فعال در اين زمينه، انتقال دانش و تجربيات بين ذينفعان اعم از مديران و مسئولان دستگاههای اجرايي، شرکت های خصوصي، نمايشگاه های تخصصي، کارشناسان و دانشجويان اين حوزه و…، بسترهای استقرار معماری سازمانی در دستگاه های اجرايي صورت پذيرد.
با توجه به آنکه پس از تدوين اسناد معماری سازماني کشور تلاش بر آن بوده است تا با تعاملات بين المللي (ارائه مقالات، دريافت نظرات خبرگان ساير کشورها و نهادهای بين المللي و…) اين اسناد و رويکردها مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با اعمال نظرات تکميلي، مراتب بروزرساني گردد، از این رو و در ادامه برگزاری اولین همایش بین المللی پیشرفت های معماری سازمانی  توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۶، برگزاری دومین همایش بین المللی پیشرفت های معماری سازمانی به منظور ارائه دستاوردها و نتايج حاصل از این مهم در دستور کار دانشگاه صنعتی شیراز قرار گرفت. 

کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)و  سیویلیکا  نمایه خواهد شد. شما می توانید در یکی از محورهایی زیر اقدام به ارسال مقاله نمایید:

•    معماری سازمانی و چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع آن

 • معماری سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار
 • معماری داده
 • معماری امنیت
 • معماری زیرساخت فناوری
 • معماری نیروی انسانی و مدیریت فناوری اطلاعات
 • راهبرد معماری سازمانی
 • چارچوب‌های ملی معماری سازمانی
 • چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع نظامی
 • چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی
 • سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع

 •    تحول دیجیتالی

 • معماری سازمانی و تحول دیجیتالی
 • سازمان 2
 • سازمان های مجازی 
 • انقلاب صنعتی چهارم 
 • سازمان های چابک 
 • بکارگیری زنجیره بلوکی برای معماری سازمانی

  •    طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی و نگهداشت معماری سازمانی

 • تکنیک‌ها و الگوهای طراحی معماری سازمانی
 • بلوغ معماری سازمانی
 • مدل‌های ارزیابی خروجی‌های معماری سازمانی
 • ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی
 • نگهداشت تطبیقی در معماری سازمانی 
 • ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی
 • معماری سازمانی و مدیریت پروژه
 • حاکمیت معماری سازمانی
 • ابزارهای مدلسازی و مدیریت اطلاعات معماری سازمانی
 • روش‌های تجمیع معماری سازمانی برای سازمان‌های بزرگ

 •    رهیافت‌های نوین معماری سازمانی

 • معماری سازمانی ارزش‌محور
 • معماری سازمانی چابک
 • معماری سازمانی سرویس‌گرا
 • معماری سازمانی فرایندمحور
 • معماری سازمانی مدل‌رانه
 • معماری سازمانی تطبیق‌پذیر
 • معماری سازمانی و نظام‌های مدیریت فرایند
 • معماری سازمانی و محاسبات ابری، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیاء
 • مدیریت معماری سازمانی در مقیاس وسیع
 • مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

 •    دستاوردها و نتایج معماری سازمانی

 • تجربه موفق/ مطالعه موردی در حوزه معماری سازمانی
 • نتایج حاصل از اعمال چارچوب‌های برجسته معماری در صنعت
 • نتایج و دستاوردهای تدوین، پیاده‌سازی یا نگهداشت معماری سازمانی
 • نتایج و دستاوردهای ارزیابی و سنجش معماری سازمانی
 • تکامل و تغییر پذیری در معماری سازمانی
 • نهادینه‌سازی فرهنگ معماری سازمانی
 • مدیریت و حکمرانی معماری سازمانی 

  • معماری دولت الکترونیکی  

 • تعامل‌پذیری و معماری سازمانی در دولت الکترونیکی
 • بازمهندسی خدمات و فرایندها در دولت الکترونیکی
 • نقش مدل‌های مرجع معماری در استقرار دولت الکترونیکی
 • زیرساخت های معماری دولت الکترونیکی
 • اکوسیستم‌های داده باز
 • دولت نسل چهارم
 • دولت همراه
 • مجموعه قوانین دیجیتال معماری سازمانی   

  •    مهندسی سازمان و فرایندهای کسب و کار

 • مدلسازی سازمان، فلسفه و پاردایم های مربوطه
 • فرایندکاوی
 • سامانه‌های توصیه‌گر برای معماری سازمانی
 • مهندسی سازمان و تفکر معمارانه
 • مهندسی و مدیریت دانش سازمان
 • همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان
 • هستان‌شناسی سازمان
 • مدلسازی حرفه و مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی
 • مهارت‌ها و توانمندی نیروی انسانی در معماری سازمانی

  •    مهندسی سرویس

 • یکپارچه‌سازی و تعامل پذیری مبتنی بر سرویس
 • سرویس‌گرایی و معماری سازمانی
 • معماری سرویس‌گرا
 • تطبیق‌پذیری سرویس‌ها
 • طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌ها
 • سیستمی از سیستم ها و سامانه‌های مقیاس وسیع

 •     هوش تجاری و داده کاوی

 • داشبورد مدیریت
 • معماری سیستم های هوش تجاری
 • داده کاوی کاربردی
 • سیستم های کمک تصمیم یار سازمانی

 از تمامی علاقه مندان دعوت می شود، با:

– ارسال مقاله
– حضور در همایش
– ارائه کارگاه
– شرکت در کارگاه ها 
– حمایت مالی و اجرایی
 در برگزاری هرچه بهتر این همایش با ما همراهی بفرمایند.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.