دلایل پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL در کشور

وبینار آقای مهندس حمید گردش در خصوص تجربیات اجرایی پیاده سازی ITIL

پیرو سیاست های انجمن علمی معماری سازمانی و راهبری فناوری اطلاعات در خصوص اشاعه بکارگیری چارچوب های علمی و شناخته شده صنعت در حوزه فاوا برای افزایش کیفیت خدمت و بهره وری، سلسله وبینارهایی در حوزه های معماری برگزار می گردد.

در این خصوص به ارائه جناب آقای مهندس گردش با عنوان «دلایل پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL در کشور» می پردازیم. به صورت خلاصه این وبینار به بررسی مسائل و مشکلات سازمان ها و شرکت ها در زمینه ITSM پرداخته، نیازمندی های سازمان ها و شرکت ها در زمینه پیاده سازی ITIL را شرح داده و تجربیات اجرایی در پروژه های پیاده سازی ITIL را به بحث می گذارد تا در نهایت به مدیران در زمینه تصمیم سازی برای پیاده سازی یا عدم پیاده سازی این چارچوب کمک نماید.

ITIL-Webinar-Gardesh-VIRA-970330-opt

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.