فهرست دوره ها و کارگاه هاي آموزشی گروه تخصصي راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

گروه راهبری  و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دوره ها و کارگاه­های آموزشی زیر را به درخواست سازمان ها و شرکت ها در محل متقاضی برگزاری می­کند. سازمان‌ها و شرکت­های علاقمند مي‌توانند تقاضاي خود براي برگزاري كارگاه‌ها و دوره ها را  به دفتر انجمن انفورماتيك ایران یا به دبیرخانه گروههای تخصصی یا به ایمیل bzakeri@isi.org.ir ارسال نمايند.

 

آموزش مهارت‌هاي فردي و سازماني

رديف

نام کارگاه

درباره کارگاه

مدت دوره

مخاطبین دوره

1

راهبری
(حاکمیت)
 فناوری اطلاعات (IT Governance)

راهبری (حاکمیت) IT به عنوان بخشی ازحاکمیت شرکتی (Governance Corporate) تلقی و روز به روز براهمیت آن افزوده می شود. این دیسیپلین فراتر از صرفا واحدهای IT بلکه بین
وظیفه­ ای  تلقی می شود و  عمدتاً به ارتباط بین اهداف راهبردي سازمان و مدیریت
IT و حقوق تصمیم گیری در مورد طرح ها و پروژه های مبتنی بر IT و ریسک های مرتبط با آنها  می پردازد. در این دوره ابتدا دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت IT ارائه و رابطه آن با راهبری شرکتی (Corporate Governance ( تشریح می شود. سپس به حوزه­های کلیدی تمرکز راهبری IT ( همسویی، ارزش افزایی، مدیریت ریسک، مدیریت منابع و مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات) پرداخته می شود. تشریح  زیرساخت های لازم برای پیاده سازی راهبری IT (فرآیند ها، ساختار و ارتباطات) گام بعدی است. در این راستا به نقش و مسئولیت­های هیئت مدیره و مدیران ارشد در اجرای راهبری IT و ساختار های لازم برای تحقق آن اشاره و  در پایان خلاصه ای در مورد استاندارد ها و چارچوب های مورد استفاده برای راهبری IT (COBIT5، ITIL، Val IT، IT  Risk، ISO 38500 ..) ارائه می شود.

یک روزه

   اعضای هیئت مدیره و

مدیران ارشد کسب و کارها

   اعضای  هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی،

 

    مدیران ،متخصصان و افراد حرفه ای فناوری اطلاعات

   دانشجویان فناوری اطلاعات و صنایع

   مدیران و کارشناسان سازمان و روش ها، مدیریت فرایند و مدیریت تحول در سازمانها

2

دوره جامع COBIT 5

COBIT5 تنها چارچوب جامع کسب و کاری و دربرگیرنده آخرین افکار جهانی در مورد راهبری و مدیریت IT است. این چارچوب شامل فعالیت ها، بهروش ها، اصول و مدل هایی است که می­تواند به هر سازمانی که به دنبال پیاده سازی راهبری و مدیریت IT است،  بطور موثر کمک کند. این دوره با اقتباس از دوره COBIT5 Foundation Course و کتب اصلی COBIT5 طراحی شده است. روز اول تعاریف، مفاهیم راهبری IT (IT Governance) و تعاریف، مفاهیم و زیرساخت های COBIT5 )اصل 5 گانه، توامند سازهای 7 گانه و معرفی مدل مرجع فرآیندهای COBIT،…) تشریح
می شود. روز دوم، فرآیند های کلیدی
COBIT5، مراحل و فرآیند تفصیلی 7 گانه پیاده سازی COBIT5 و روز سوم مدل قابلیت  فرآیندی (Process Capability Model) و مدل ارزیابی فرآیند (Process Assessment Model) براساس استانداردISO/IEC 15504  با استفاده از فرآیند نمونه، ارائه خواهد شد.

سه روزه

     مدیران و کارشناسان  و دانشجویان فناوری اطلاعات

   مدیران، کارشناسان و دانشجویان صنایع  و مدیریت صنایع

   اعضای هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی،

    

3

راهبري فناوري اطلاعات (IT Governance)   از طريق COBIT 5

COBIT5 تنها چارچوب جامع کسب و کاری و دربرگیرنده آخرین افکار جهانی در مورد راهبری و مدیریت IT است .این دور ه ضمن اشاره به نقش حاکمیت فناوری اطلاعات در حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) به تشریح چگونگی پیاده سازی حاکمیت IT از طریق چارجوب جامع راهبری COBIT5 می پردازد.

یک روزه

   مدیران ارشد سازمانها و اعضای هیئت مدیره

   هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی،

    مدیران و کارشناسان  و دانشجویان  حوزه فناوری اطلاعات و صنایع

4

همسو سازی IT با کسب­و­کار
(IT Alignment) از طریق COBIT5

همسو سازی اهداف و راهبردهاي IT با اهداف و راهبردهاي کسب و کار، اولین و مهمترین حوزه فعالیت راهبری (IT Governance) و مدیریت خدمات IT است، و هر سازمانی باید رویکردی برای ایجاد این همسویی اتخاذ کند. روش­ها و چارچوب های مختلفی برای انجام این مهم وجود دارد. در این کارگاه ابتدا به با چارچوب COBIT5 به عنوان تنها چارچوب جامع راهبری IT  اشاره می شود؛ سپس با استفاده از مکانیزم آبشار اهداف COBIT5 (COBIT5 Goals Cascade) به تفصیل چگونگی همسو سازی اهداف و راهبردهای کسب و کار و IT تشریح می شود. در این راستا نقش و مسئولیت هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی و مدیریت فناوری اطلاعات  تعریف و تاکید می شود.

نيم روزه

   مدیران ارشد سازمانها و اعضای هیئت مدیره

   مدیران و کارشناسان و دانشجویان  فناوری اطلاعات

    اعضای هیئت مدیره، هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی، مدیران عامل، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و سایر مدیران ارشد اجرایی (شرکت ها/ سازمانها )،

    

5

راهبري فناوري اطلاعات و IT-BSC

همسو سازی اهداف و راهبردهای IT با اهداف و راهبردهای کسب و کار، اولین و مهمترین حوزه فعالیت راهبری (IT  Governance) و مدیریت IT است و هر سازمانی باید رویکردی برای ایجاد این همسویی اتخاذ کند. روش ها و چارچوب های مختلفی برای انجام این مهم وجود دارد. این کارگاه به چگونگی تعیین اهداف کسب و کاری مرتبط با IT با استفاده از کارت امتیازی متوازن کسب و کار BSC Cards) Business Balanced Score) و به تبع آن با استفاده از IT BSC به تعیین اهداف IT و شاخص های عملکردی فناوری اطلاعات می پردازد. در این راستا به نقش و مسئولیت هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی  کسب­و­کار و مدیریت فناوری اطلاعات تاکید می شود.

 

نيم روزه

   مدیران ارشد سازمانها و اعضای هیئت مدیره

   مدیران ، کارشناسان  و دانشجویان حوزه  فناوری اطلاعات

   هیئت های مدیره، هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی، مدیران عامل، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و سایر مدیران ارشد اجرایی (شرکت ها/ سازمانها )،

6

مديريت خدمات فناوري اطلاعات

IT Service Management

امروزه یکی از مشکلات کلیدی تمامی سازمان‌ها و کسب‌ و کارها، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و توسعة آن‌ها در جهت تحقق اهداف کلان سازمان است. هم‌سو با روند تکامل کسب‌وکارها در جهان و توسعه‌ی فناوری اطلاعات، نگرش‌ها و راه‌حل‌های مدیریتی و سازمانی مختلفی ظهور یافته‌اند که هدف اصلی تمامی آنان، مدیریت مؤثّر و کارآمد فناوری اطلاعات در راستای موفّقیت و بقای کسب‌وکار است. ITIL چارچوبی جامع و جا افتاده در زمینة مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است که بر اساس گردآوری بهترین تجربیّات جهانی تدوین شده است. هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی مخاطبین با مهمترین و کلیدی ترین مفاهیم و فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر پایه چارچوب ITIL می باشد.

يك روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان

   دانشجویان و محققان حوزه رشته فناوری اطلاعات

7

ITIL V3 Foundation 2011

ITIL کتابخانه‌ای از بهترین الگوها و بهروش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. ITIL که امروزه مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته، این امکان را فراهم می سازد تا با بهره گیری از بهترین تجارب جهانی، خدمات با کیفیت برتر و اثر بخشی بالاتر به مشتریان اینگونه خدمات ارائه شود و مدیریت واحدهای ارائه کننده خدمات را از رویکرد Firefighting mode به رویکردهای نوین جهانی رهنمون سازد.

 

سه روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

   دانشجویان و محققان  رشته فناوری اطلاعات

8

کارگاه آموزشی ITIL Service Manager

در اين کارگاه مطالعه موردي (Case Study) مربوط به يکي از شرکتها يا سازمانهاي بزرگ بين المللي مورد مطالعه وبحث قرار مي­گيرد.

مسائلي همچون اهداف ، استراتژيها ، ساختار سازماني ، مشکلات موجود ونيز اداره فناوري اطلاعات ، سرويس هاي IT مشکلات و چالش هاي آنها در مورد شرکت يا سازمان مذکور در طول دوره توسط مدرسين طرح مي گردد و شرکت کنندگان در قالب همکاري گروهي  (working Team) و تشکيل گروه هاي مختلف، نقش ها و وظايف مرتبط با استانداردITIL  را برعهده مي گيرند و مي بايد بر اساس راهنما ، فرآيندها و رويه هاي ارائه شده در استاندارد ITIL مسائل و مشکلات طرح شده را حل نمايند.

سه روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

   دانشجویان  و محققان رشته فناوری اطلاعات

 

9

تدوين توافقنامه‌هاي سطح خدمات

اين کارگاه به منظور آشنایی با قراردادهای SLA، حوزه هریک از آنها و نحوه بکار گیری آن در درون سازمان با استفاده از توافقنامه های عملیاتی سرویس (OLA) و چگونگی همسو سازی قراردادهای SLA,OLA,UC با یکدیگر برگزار مي شود.

نيم روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

   دانشجویان فناوری اطلاعات و صنایع

 

10

طراحي و استقرار پيشخوان خدمات

واحد پیشخوان خدمت (Service Desk بخشی از واحد ارائه کننده خدمات فناوری اطلاعات می باشد که به عنوان تنها درگاه ورودی جهت پاسخگویی به درخواست­ها و رخدادهای کاربران عمل می نماید. در حقیقت هدف اصلی از ایجاد واحد پیشخوان خدمت، پاسخگویی به انواع مختلف درخواست های رسیده از کانال های مختلف ارتباطی نظیر تماس تلفنی، واسط نرم افزاری یا نرم افزارهای مانیتورینگ بصورت نقطه تماس واحد می باشد.  در اکثر چارچوب ها و استانداردهای مرجع دنیا در حوزه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نظیر ITIL به اهمیت ایجاد این واحدها اشاره شده است اما پیاده سازی این واحدها نیازمند داشتن دانش کافی در حوزه های مختلفی از جمله نیروی انسانی، ابزار و فرآیند می باشد.  هدف از این کارگاه آموزش مخاطبین در خصوص جنبه های مهم قابل توجه در پیاده سازی پیشخوان خدمت می باشد.

يك روزه

   مدیران و کارشناسان  حوزه فناوری اطلاعات

   دانشجویان  و محققان رشته فناوری اطلاعات

 

 

11

طراحي كاتالوگ خدمات

چارچوب ITIL برمبنای مفاهیم خدمت و مشتری گرایی مبتنی است و کاتالوگ خدمت مبنا، زیرساخت اصلی این مفاهیم است و  به عنوان بخشی ضروری از استقرار مدیریت خدمات و نقطه تماس برای تعامل بین واحد IT و کسب و کار تلقی می شود. در این دوره ابتدا کاتالوگ خدمت،  انواع آن و جایگاه کاتالوگ خدمت در مدیریت خدمت و ارتباط آن با سایر فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت خدمت از دید ITIL، تعریف می شود. سپس فرآیند طراحی کاتالوگ خدمت و بهروش های موجود برای شناسایی، تعریف و دسته بندی خدمات با استفاده از مدل های مرجع خدمت به تفصیل تشریح می شود. سپس چند نمونه الگوي کاتالوگ خدمت مرور خواهد شد.

یک روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

   دانشجویان  و محققان حوزه  فناوری اطلاعات

12

کارگاه
بین المللی شبیه سازی

Apollo 13

 

آموزش مفاهیم ITIL  در قالب یک بازی توسط کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات در یک سازمان.

کارگاه شبيه سازي فوق يک بازي طراحي شده جهت شبيه سازي و تمرين مفاهيم مديريت خدمات فناوري اطلاعات بر مبناي فرايندها ، نقشها و رويههاي عنوان شده در استاندارد است.

در اين بازي شبيه سازي هر يک از افراد يکي از نقشهاي استاندارد را برعهده خواهد گرفت و ماموريت اين تيم طراحي سفينه، سپس پرواز با سفينه به کره ماه و در نهايت سالم بازگرداندن سفينه به زمين مي باشد

یک روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

   دانشجویان  و محققان حوزه  فناوری اطلاعات

13

آموزش مفاهیم عمومی امنیت اطلاعات

گسترش کاربری­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار و توسعه خدمات الکترونیک در سال­های اخیر منجر به افزایش روز افزون اهمیت موضوع امنیت اطلاعات در جهت حفاظت از دارایی­ها و اطلاعات ارزشمند سازمان شده است. دوره آموزش مهارت­های عمومی امنیت به منظور آگاه­سازی، ترویج و اطلاع­رسانی مسائل و موضوعات امنیت به مدیران، کارشناسان سازمان با رویکرد ارائه نمونه­های عملی و تجربیات کاربردی از شکاف­ها و آسیب­پذیری­های امنیتی و همچنین ارائه راهکارها و تدابیر اجرایی به کارکنان سازمان بر مبنای استانداردهای پذیرفته شده بین­المللی طراحی و تدوین شده است.

 

یک روزه

   مدیران، کارشناسان  و دانشجویان فناوری اطلاعات

   مدیران و کارشناسان

   هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی سازمان ها

14

دوره آموزشی ISO 20000

ایزوی 2000 ، استاندارد سازمانی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات می­باشد. هدف از اجرای این دوره، آشنایی با استانداردی ایزوی 20000 و الزامات آن می­باشد. در این دوره بخش­های مختلف استاندارد شامل مولفه­های استاندارد، نتایج و خروجی­های آن و روش ممیزی براساس الزامات استاندارد می­باشد.

 

دو روزه

   مدیران ، کارشناسان  و دانشجویان فناوری اطلاعات

   مدیران و کارشناسان مهندسی صنایع و/ مدیریت صنایع

هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی.

15

دوره آموزشی ممیزی  ISO 20000

هدف از این دوره آموزش چارچوب و فرایند ممیزی استاندارد ایزوی 20000 و تربیت ممیز جهت ارزیابی سازمان­ها براساس الزامات استاندارد ایزوی 20000 می­باشد. در این دوره فرایند مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، دامنه و اهداف بخش های ISO/IEC 20000 و نحوه بکارگیری آنها تشریح می­گردد. همچنین گام­های پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ارائه و در ادامه نحوه برنامه ریزی ممیزی خارجی، تهیه چک لیست ممیزی و نحوه صلاحیت و ارزیابی ممیزان، ثبت و طبقه­بندی عدم انطباق­ها، نحوه تهیه، تصویب و توزیع گزارش ممیزی مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در انتهای دوره شرکت کنندگان قابلیت­های مورد نیاز جهت ارزیابی و ممیزی استاندارد ایزوی 20000 را در سازمان­ها کسب خواهند کرد.

دو روزه

   مدیران، کارشناسان  و دانشجویان فناوری اطلاعات

   مدیران و کارشناسان مهندسی صنایع و/ مدیریت صنایع

= هیئت­های نظارت، کمیته‌های ممیزی و حسابرسی،

-مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت / تضمین کیفیت سازمانها

16

دوره آموزشی سر ممیزی  ISO 20000

هدف این دوره آموزش مهارت­های مورد نیاز برای سرممیزی استاندارد ایزوی 20000 می­باشد. این دوره دانش، تخصص­های مورد نیاز برای سر ممیزی را ارائه و شناخت اصول و تجربیات مورد نیاز برای ممیزی سیستم­های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سطوح مختلف فراهم می­سازد. در انتهای دوره، شرکت کنندگان توانایی برنامه ریزی، اجرا، گزارش دهی ممیزی سیستم­های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات براساس الزامات ایزوی 1-20000 و ایزوی 19011 و 17021 را خواهند داشت.

 

سه روزه

   مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

   مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت / تضمین کیفیت سازمانها

   مدیران و کارشناسان واحدهای سازمان و روشها و/ مدیریت فرایند

   کارشناسان و دانشجویان مهندسی صنایع، مدیریت صنایع

17

دوره اموزشی PRINCE2

PRINCE2 روش ساخت یافته مدیریت پروژه می­باشد. PRINCE2 پروژه را به مراحل قابل مدیریت و کنترل تقسیم می­نماید.

هدف از دوره مقدماتی PRINCE2 ، آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم و روش­های مورد استفاده از PRINCE2 و کسب توانایی لازم به عنوان یک عضو پروژه  می­باشد. همچنین این دوره مدیریت کارامد پروژه با بکارگیری متدلوژی PRINCE2  را پوشش می­دهد. در این دوره اهداف، محدوده و ارزش متدولوژی PRINCE2 ، فرایندها، تیم­ها و اصول PRINCE2 و دانش مورد نیاز جهت مدیران پروژه برای به­کارگیری PRINCE2 معرفی می شود. علاوه بر آن شرکت کنندگان توانایی لازم جهت شرکت در آزمون PRINCE2  را کسب خواهند کرد.

سه روزه

مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

– مدیران و کارشناسان واحدهای  مدیریت پروژه، سازمان و روشها و/ مدیریت فرایند

 

18

 

 

 

 


ويژگي­هاي کارگاه­هاي سازماني گروه تخصصي راهبري و مديريت خدمات فناوري اطلاعات

·         مشارکت گروهی، بحث و انجام سناريو، حل نمونه آزمون‌هاي بین­ المللی

·         استفاده از مثال‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت هر كسب­و­كار

·         برگزاري دوره در محل سازمان متقاضي

·         ارائه مدرك شركت در دوره از سوي انجمن انفورماتيك ايران

·         ارائه مستندات آموزشي

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.