پستهای اخیر

دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به استمرار فعاليت های انجام گرفته درخصوص تدوين چارچوب ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن در ساليان گذشته و رونمايي از اسناد مربوط در همايشي با اين عنوان در سال 1396 (رونمایی از چارچوب وبرنامه ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن

دلایل پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL در کشور

پیرو سیاست های انجمن علمی معماری سازمانی و راهبری فناوری اطلاعات در خصوص اشاعه بکارگیری چارچوب های علمی و شناخته شده صنعت در حوزه فاوا برای افزایش کیفیت خدمت و بهره وری، سلسله وبینارهایی در حوزه های معماری برگزار می گردد. در این خصوص به…

موضوعات پژوهشی معماری سازمانی و معماری کسب و کار

در راستای اهداف انجمن انفورماتیک، گروه تخصصی معماری سازمانی و معماری کسب و کار این انجمن تدوین مطالب برای مجموعه ای سرفصل ها و عناوین مرتبط، به صورت ترجمه یا تالیف و در قالب مقاله یا کتاب یا خبرنامه را در دستورکار انتشارات خود قرار داده…