پستهای اخیر

فهرست وبینارهای گروه معماری سازمانی، حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات تا مرداد 1398

لطفا جهت شرکت در وبینارها و استفاده از برنامه های ارائه شده در زمان مقرر از طریق این سند راهنما اقدام فرمایید. همچنین جهت اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبت نام و استفاده از وبینارها، به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به استمرار فعاليت های انجام گرفته درخصوص تدوين چارچوب ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن در ساليان گذشته و رونمايي از اسناد مربوط در همايشي با اين عنوان در سال 1396 (رونمایی از چارچوب وبرنامه ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن

دلایل پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL در کشور

پیرو سیاست های انجمن علمی معماری سازمانی و راهبری فناوری اطلاعات در خصوص اشاعه بکارگیری چارچوب های علمی و شناخته شده صنعت در حوزه فاوا برای افزایش کیفیت خدمت و بهره وری، سلسله وبینارهایی در حوزه های معماری برگزار می گردد. در این خصوص به…